PKO Fundacja

O konkursie

Drzewo Roku 2016

Konkurs Rzeka Roku skierowany jest do różnych grup społecznych, aby zainteresować je cennymi przyrodniczo, społecznie, kulturowo rzekami w ich lokalnym środowisku. Poszukujemy niezwykłych miejsc nad rzeką, szczególnie istotnych dla przyrody, historii lub kultury danej społeczności lokalnej.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno placówki oświatowe, jak i inne podmioty, takie jak: związki wędkarskie, samorządy, organizacje społeczne, instytucje, firmy oraz osoby prywatne.

Propozycję niezwykłego miejsca nad rzeką - kandydata do tytułu Rzeka Roku można zgłaszać co roku do 2 czerwca. Zgłoszenia rzek prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym na adres e-mail: zaadoptujrzeke@klubgaja.pl lub na adres pocztowy: Klub Gaja, ul. Wyzwolenia 40, 43-365 Wilkowice (najlepiej nagrane na płytę CD). Z nadesłanych zgłoszeń (przyjmowanych od 30 marca do 2 czerwca) do dnia 30 czerwca kapituła wyłania 11 finalistek, na które można głosować internetowo od 1 do 29 września danego roku

Konkurs jest okazją do odkrywania w swojej okolicy niezwykłego miejsca nad rzeką; zdobycia wiedzy na jego temat i lepszego rozpoznania środowiska przyrodniczego, historycznego, kulturowego i społecznego. To ciekawy sposób na odkrywanie wartości swojej lokalnej ojczyzny, a także na zwiększenie zainteresowania miejscowej społeczności środowiskiem naturalnym wokół. Ambasadorka konkursu Rzeka Roku jest podróżniczka i pisarka Beata Pawlikowska.

Dzięki plebiscytowi internetowemu niezwykłe miejsca nad polskimi rzekami – zarówno na terenach zurbanizowanych, jak i poza nimi – będą mogli poznać wszyscy Polacy.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Konkurs Rzeka Roku jest częścią programu Klubu Gaja – Zaadoptuj rzekę, który zachęca do poznawania i pielęgnowania dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i społecznego rzek i innych akwenów. Dzięki zaangażowaniu w program Zaadoptuj rzekę blisko 177 000 osób zaadoptowano 746 rzek i akwenów w ponad 1492 miejscach w Polsce (2005–2015).


Zapraszamy – przyłączcie się do nas!

Więcej informacji o programie Zaadoptuj rzekę www.zaadoptujrzeke.pl

Partner Strategiczny programu Zaadoptuj rzekę:
Fundacja PKO Banku Polskiego.


Partner Merytoryczny programu Zaadoptuj rzekę:
Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry, Uniwersytet Gdański.